Przedstawienie bożonarodzeniowe "W ten świąteczny czas Betlejem jest w Nas"

 Zespół ,,Zlepce" działający w PSP nr1 w Busku- Zdroju w świętym świątecznym czasie zaprezentował widowisko ,,Świat potrzebuje miłości",w którym wzięli udział uczniowie PSP nr1 oraz absolwenci: Dominika Duda, Dominika Dytkowska, Mateusz Rodak.
 Białe postaci symbolizujące dobro, piękno i prawdę przeciwstawiały się ukrytemu złu, czarnej postaci, próbującej zniweczyć w ludziach szlachetne uczucia. Ten alegoryczny pojedynek jasności z ciemnością został w konsekwencji wygrany przez biel,niewinność,czystość, czyli to, co w ludziach zasługuję na szczery podziw i uznanie.
 Spektakl o charakterze dydaktycznym pobudził społeczność uczniowską do głębszych refleksji nad własnym życiem, postępowaniem i czynami, które czasami wywierają destrukcyjny wpływ na osobowość nie tylko młodego człowieka, ale i na dojrzałą, w pełni ukształtowaną osobę.
 Z kolei pięknie rozbrzmiewające kolędy i pastorałki wprowadziły zebranych w niezwykły, uświęcony tradycją czas.
 Słowa klucze, padające ze sceny: zazdrość, egoizm,pycha ,lenistwo, odzwierciedlały kondycję współczesnego człowieka, ślepo podążającego z blichtrem,karierą czy sławą, często zapominającego o najbliższych, pozbawionych ciepła i miłości.
 Marysia Kaczor, wcielająca się w postać Maryi, w zakończeniu przedstawienia perorowała:,,Zostawcie swoją pychę,zabieganie,chciwość, gniew, brak celu, miłości w życiu. Otwórzcie serca, przyjmijcie miłość, która przychodzi w ten czas Bożego Narodzenia".
 Dyrektor szkoły, p. Katarzyna Siemińska - Woźniak serdecznie podziękowała członkom zespołu ,,Zlepce" za  wyjątkowy przekaz moralny sztuki oraz nauczycielom: p. Annie Masłowskiej, p. Jadwidze Lewickiej, p. Marcie Korepcie - opiekunom grupy, za przygotowanie widowiska.Ponadto dyrektor PSP nr1 wręczyła dyplomy uczniom biorącym udział w konkursie ,,Świąteczny Anioł", a także w konkursie ortograficznym.
 Wspaniałe anioły wykonane przez uczniów kl. I - III, stroiki, ozdoby cieszyły się dużym powodzeniem wśród kupujących podczas bożonarodzeniowego kiermaszu.
 Dyrekcja szkoły, nauczyciele składają gorące podziękowania rodzicom uczniów, którzy zaangażowali się w tak wspaniałą akcję  i wsparli w/w przedsięwzięcie.
 Spektakl ,,Świat potrzebuje miłości " został  zaprezentowany w PSP nr1 oraz w Domu Seniora podczas uroczystego, świątecznego spotkania.

NA GÓRĘ